Info

Tietoa hankkeesta

 

Finnica Kymenlaakso on useista teemakokonaisuuksista koostuva verkkosivusto, joka toimii oppaana Kymenlaaksoon; sen meneisyyteen, luontoon ja kulttuurielämään.

Kymenlaakson halki kulkee Suomen tärkein kansatieteellinen kulttuuriraja, jossa itä ja länsi lyövät kättä synnyttäen raja-alueelle ominaista dynamiikkaa. Kymenlaakso maakuntana ansaitsee huomiota paitsi tutkimuksen, myös maakunnallisen identiteetin ja sen arvostuksen kannalta. Maakunnan tasolla Kymenlaakso-sivusto tarjoaa osallisuuden mahdollisuuden niin tutkijoille, virkamiehille kuin asukkaillekin. Erilaiset tiedontuottajat voivat jakaa kokemuksensa ja näkemyksensä yhteisestä aiheesta.

Finnica Kymenlaakso ei ole internetissä löytyvää valmista aineistoa ja materiaalia kokoava sivusto, vaan kokonaisuus, jota varten myös tuotetaan uutta sisältöä ja sitä täydennetään koko ajan.

Hanketta koordinoi Helsingin Yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kouvolan yksikkö ja se toteutetaan yhteistyössä kulttuuria ja kulttuuriperintöä tallentavien, tutkivien, välittävien ja hyödyntävien tahojen kanssa.

Henkilösto

Heli Mäki
projektipäällikkö
Tehtävät: hallinto, talous, koordinointi sekä sisältöaineiston tuotto ja muokkaus.