Kolumni

Kymenlaakso tänään

Kymenlaakson liitto

 

Maakunnan elinkeinorakenne on muutoksessa

Maamme suurin paperiteollisuuden tuotantoalue on rajun rakennemuutoksen kohteena. Kahden tehdaskokonaisuuden poistuminen tuotannosta on merkinnyt välittömästi 3000 työpaikan vähenemistä viidessä vuodessa. Tästä huolimatta perinteinen metsäteollisuus on edelleen maakunnan teollisuuden kivijalka. Perinteisten tuotteiden rinnalle ollaan kehittämässä puubiomassasta uusia tuotteita. Tavoitteena on kehittää Kymenlaaksosta biomassan johtava tuotantoalue. Se tarkoittaa biopolttoaineen jalostusta, puumateriaalinen valmistusta ja laajamittaista käyttöä mm. rakentamisessa ja se tarkoittaa puuraaka-aineeseen perustuvien kemikaalien hyödyntämistä erilaisissa tuotteissa. Puusta on tehtävä muutakin kuin paperia ja sellua!

Toinen kehittyvä tuotannonala on logistiikka. Kymenlaaksoon on syntynyt maamme suurin yleis-, vienti- ja kauttakulkusatama Haminan ja Kotkan satamien yhdistyttyä. Se sijoittuu 15 suurimman sataman joukkoon Itämerellä ja on sillä alueella kolmanneksi suurin konttisatama. Vaalimaan tulli- ja raja-asema on EU:n ja Venäjän tärkein maaraja-asema. Helsingin ja Pietarin välinen nopea junayhteys tuo maakunnan pohjoisosan tunnin ja vartin päähän Helsingistä ja sen lentoasemasta sekä reilun kahden tunnin päähän Pietarista. Kymenlaakson rooli idän ja lännen välisenä liiketoimintakeskuksena vahvistuu entisestään.

Uudistuvien energialähteiden teknologia ja siihen liittyvien tuotteiden valmistus, ympäristöteknologia laajemminkin sekä monet luovan talouden alat tulevat monipuolistamaan maakunnan elinkeinorakennetta. Puheet savupiippujen maakunnasta pitää viimeistään nyt lopettaa!

Osaamispohja vahvistuu

Kymenlaakso on vahvistumassa ammatillisen koulutuksen huippumaakuntana. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluverkoston rakentuminen voi parhaimmillaan johtaa maamme toiseksi suurimman ammattikorkeakoulun syntymiseen. Tätä täydentävät yliopistojen yksiköt ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset. Niillä kaikilla on tiivis kansainvälinen yhteistyöverkosto. Yritysten omat kehittämisyksiköt ja uudet innovaatiot takaavat Kymenlaakson aseman johtavana vientituotteiden maakuntana.
Kymenlaakso on lisäksi maamme suurin varuskuntamaakunta. Maan suurin varuskunta Karjalan prikaati Kouvolassa, Utin helikopteri- ja laskuvarjokoulutuskeskus sekä Haminan reserviupseerikoulu ja Kotkan rannikkopuolustukseen kuuluvut toiminnot merkitsevät tuhansia oppilaspaikkoja, työllisyyttä ja synergiaa siviiliturvallisuusviranomaisille.

Vetovoimaa ja viihtyvyyttä

Kymenlaakso on tunnettu kansainvälisistä tapahtumistaan kuten Hamina Tattoo, Kotkan meripäivät ja Kouvolan Kymi GP – ravikilpailu. Kymi Sinfonietta ja Uuno Klami –sävellyskilpailu ovat lyöneet itsensä läpi kansainvälisesti. Maan ylimmillä sarjatasoilla pelaavat palloilujoukkueet niin Kotkassa kuin Kouvolassakin luovat imagoa joukkuehenkisestä maakunnasta.

Maakunnan luonto – Suomi pienoiskoossa

Suomenlahden meri- ja saaristoluonto, laajat kosteikko-alueet, maakunnan halkova Kymijoki koskineen, Keski-Kymenlaakson peltoaukeat, Salpausselkien harjut sekä Pohjois-Kymenlaakson erämaa- ja järvialueet antavat hyvät perustelut sanonnalle: Kymenlaakso - Suomen luonto pienoiskoossa. Ei ole ihme, että maakunnasta löytyy kolme kansallispuistoa: Itäisen Suomenlahden, Pyhtään Valkmusan ja Valkealan Repoveden kansallispuistot.