Anjalan kartano

Lat/lng: (60.696229,26.809809)

Anjalan kartano

Anjalan kartano on valtakunnallisesti merkittävä rakennus. Kartanon maat siirtyivät Wrede-suvun haltuun vuonna 1608. Henrik Wrede pelasti vuonna 1605 Kirkholman taistelussa kuningas Kaarle IX:n hengen antamalla tälle oman hevosensa ja siten uhraten oman henkensä.  Wreden leski sai useita tiloja palkinnoksi miehensä urheudesta. Anjalan kartano oli osa suurempaa lahjoituskokonaisuutta. Kartano on rakennettu ensimmäisen kerran 1630 ja siitä muodostui Wrede-suvun pääkartano ja se pysyi suvun hallussa vuoteen 1837. Kartanolla on ollut merkittävä osa historian tapahtumissa.

Vuonna 1788 Sippolan Liikkalan kylään sijoitetut upseerit allekirjoittivat ns. Liikkalan nootin, jonka seurauksena syntyi Anjalan liito.Vanha kartanorakennus paloi vuonna 1789 venäläisen tykistön aiheuttamassa tulipalossa. Nykyinen päärakennus rakennettiin 1700–1800- lukujen taitteessa. Se edustaa tyyliltään varhaista uusklassismia. Kartanon nykyinen päärakennus on kaksikerroksinen.  Alueen vanhasta rakennuskannasta on säilynyt myös mm. kivinavetta, viljamakasiini, kaksi väentupaa, lato ja riihi. Anjalan kartano on kunnostettu museoksi vuosina 1953–56. Entistämistöiden yhteydessä huoneiden pintamateriaalit ja sisustus palautettiin 1800-luvun asuun. Tiloista poistettiin myös myöhemmin lisättyjä seiniä ja tulisijoja. Samassa yhteydessä pihapiirin kivinen viljamakasiini sisustettiin kahvilaksi. Kartanon päärakennuksen julkisivut on maalattu aikojen kuluessa lukuisia kertoja. Vuosina 2000–2001 tehdyssä julkisivukorjauksessa kaikki aiemmat maalikerrokset poistettiin, ulkovuoraus kunnostettiin ja ulkoseinät maalattiin alkuperäisen kaltaisella, keltaokralla keittomaalilla. Ikkunoiden ja listojen väriksi tuli vaaleanharmaa. Toteutus vastaa 1800-luvun puolivälin tyylipiirteitä, miltä ajalta ulkovuorauskin todennäköisesti on.