Hankkeista

Mistä on kyse?

STORIA- ja Kyläkulttuurikartta-hanke yhdistivät voimansa tämän verkkopalvelun tuottamisessa. Sotilashistoria nousi esiin myös monen kylän kulttuuriperintöä kerätessä, joten päätettiin toteuttaa yhteinen karttapalvelu. Se tarjoaa käyttäjälle monipuolisesti tietoa alueen historiasta ja kulttuuriperinnöstä. Sotilashistoriallisten kohteiden kuvaukset ovat myös venäjänkielisinä kartalla.

Storia

Kaakkois-Suomi on sotilashistoriallisesti erittäin merkityksellinen alue Suomessa. Kouvolan seudun runsaan sotilashistoriallisen perinnön nosti esiin teos Etulinjassa itään ja länteen – Kouvolan seudun sotilashistoria 1400-luvulta 2000-luvulle. Teoksen sisällön pohjalta tuotettiin STORIA-hankkeessa tämä alueen sotilashistoriallisia kohteita esittelevä karttapalvelu.

Sotilashistoria alueellisena vetovoimana – STORIA -hanketta (2012–2014) rahoitti Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Lisäksi hanketta ovat rahoittaneet Jaalan kotiseutusäätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Mannerheim-ristin ritarien säätiö, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö sekä Osuuskauppa Ympäristö (nykyisin KSO)

Kyläkulttuurikartta

Kyläkulttuurikartta-hanke lähti liikkeelle 2012 Kymenlaakson kyläasiamiehen Sirpa Vähäuskin vetämänä. Maaseudun voimavara on kylissä ja kylien toiminnassa. Useaan otteeseen on eri puolilla kartoitettu ja nostettu esiin erilaisissa tapahtumissa paikallisia erityispiirteitä, tarinoita, paikkoja, historiaa ja kulttuuria. Oman kylän tarinat ovat tuttuja, mutta naapurikylän asiat ovat jo vieraita ja uusille asukkaille jäävät paikat ja tarinat vieraiksi. Yhteiseen muistiin on jäänyt tarina, joka yhdistää ihmisiä ja jota kerrotaan myös eteenpäin. Siksi on rakennettu yhteinen kyläkulttuurikartta, joka esittelee ihmiset ja paikat ja tarvittaessa kattavasti laajenee. Kartta esittelee kylien kohteet, paikat ja tarinat.

Kartan avulla jokainen voi suunnistaa kylien välillä kohteesta toiseen; ei vain asukas, matkailija, koululainen, yrittäjä, kuka hyvänsä voi löytää oivallisen työkalun itselleen. Kyläkulttuurikartta on saatu aikaiseksi keräämällä tietoa kohteista asukkailta ja aikakirjoista. Tämä on ollut mahdollista monien yhteistyötahojen tuella. Hankkeessa ovat olleet mukana mm. Pro Agria-Kymenlaakso/ Maa- ja Kotitalousnaiset, Kymenlaakson Kylät ry ja Sopiva Kylä- hankkeet, Pohjois- Kymen Kasvu ja Kehittämisyhdistys Sepra ry, Kymenlaakson kesäyliopisto sekä paikallisia kotiseutuyhdistyksiä, kyläyhdistyksiä, metsästys-, nuoriso- ja urheiluseuroja. Kyläkulttuurikartta-hankkeesta tiedottamiseen on saatu tuki Jaalan, Elimäen ja Valkealan Kehittämissäätiöltä (JEV).

Kyläkulttuurihankkeen puolesta Erkki Sillanpää
Valkealan Kotiseutuyhdistys