Jaalan Kettulanvuori

Lat/lng: (61.048814,26.457281)

Kettulanvuoren kenttälinnoitus on rakennettu ensimmäisen maailmansodan aikaan ja niiden päätorjuntasuuntana on länsi. Kenttälinnoitutuksen kaivantojen yhteispituuden on oletettu olevan yli 2 km ja sen taistelu – ja yhdyshaudat ovat syvyydeltään noin 1-2,5 m ja kulkevat paikoin jopa kolmessa kerroksessa. Leveyttä haudoilla on noin 1 m.

Linnoituksen varustukset ovat hyvin säilyneitä ja haudoista löytyy useita tulipesäkkeitä, sekä muutama korsun paikka. Louhittujen hautojen seinämät on monin paikoin rakennettu siististi ladotuista kivenlohkareista.