Jaalan redutti

Lat/lng: (61.049853, 26.494668)

jaala

Jaalan redutin rakennusajankohdasta on esitetty erilaisia arvioita. On arveltu, että se olisi rakennettu Turun rauhan 1743 jälkeisinä vuosina tai vasta Kustaan sodan aikana, vuosina 1788–1790. Uusimman tulkinnan mukaan redutti olisi rakennettu vuoden 1780 paikkeilla. Vuotta aiemmin Yrjö Maunu Sprengtporten oli määrännyt majuri Jägerholmin tutkimaan Jaalan ja Vuolenkosken alueet, jotta niiden puolustus saataisi järjestettyä kuntoon.

Jägerholmin raportin mukaan Jaalan kylää halkova tie rajan tuntumassa oli väylä, jota venäläiset voisivat hyökkäyksissään käyttää. Redutin paikka oli hyvin valittu, sillä se sijaitsi hallitsevalla paikalla kylän pohjoispuolisen harjun rinteessä korkean harjanteen reunalla. Näköalat lähiympäristöön olivat mainiot. Ruotsalaiset rakensivat Jaalan redutin nelikulmaiseksi maavallitukseksi, jonne saattoi sijoittaa kahdeksan tykkiä. Niitä ei kuitenkaan koskaan sinne tuotu. Redutissa oli pieni pysyvä sotaväen osasto, jota oli tarkoitus vahvistaa sodan uhatessa. On arveltu, ettei redutti koskaan joutunut varsinaisen hyökkäyksen kohteeksi. Kustaan sodan aikana kesäkuussa 1790 venäläiset lähestyivät linnaketta, mutta redutin miehistö ”lähti marssiharjoituksiin” ja taistelukosketus vältettiin. Toisin sanoen sotilaat perääntyivät vastarintaa tekemättä ja jättivät kylän kasakoiden armoille. Jaala koki täydellisen hävityksen.  Myöskään Suomen sodan aikana 1808–1809 redutin alueella ei taisteltu, vaan vihollisen edestä vetäydyttiin.

Jaalan redutti on hyvin säilynyt esimerkki 1700-luvun kenttälinnoitustaidosta. Vallit ovat vuosien kuluessa madaltuneet, mutta linnakkeen muoto on säilynyt. Vallit ovat alaosastaan keskimäärin 3 m leveitä ja niiden korkeus on 0,5 – 1,5 m. Pohjoinen valli on 18 m pitkä ja siinä on kaksi ampuma-aukon painannetta, lisäksi yksi ampuma-aukko on ollut pohjoisen ja itäisen vallin kulmassa. Itäinen ja eteläinen valli ovat kummatkin 15 m pitkiä ja molemmissa on kaksi ampuma-aukkoa. Läntinen valli on 11 m pitkä ja sen keskellä on sisäänkäynti varustukseen.

Kohde sijaitsee Jaalan kirkonkylän uuden hautausmaan kaakkoisnurkalla, välittömästi hautausmaan aidan ulkopuolella.

Kuva: Jari Heikkinen