Kääpälän mylly

Lat/lng: (61.097927,26.977737)

Sahakirjanpitäjä Jaakko Sjöholm Viipurista osti Kääpälän ja Lipiälän talollisilta Luukosken putouksessa sijainneen myllyn paikan kotitarvemyllyineen vuonna 1839. Sjöholm teki rakennusanomuksen kahden kiviparin tullijauhomyllystä ja vuonna 1840 kihlakunnan katselmustoimikunta Viipurista tuli tarkastamaan tilanteen. Lupa mylly perustamiselle saatiin ja siitä oli määrä kantaa keisarilliselle majesteetille ja kruunulle verot.

 

Mylly rakennettiin hirsistä ja siihen tehtiin pärekatto. Ensimmäisenä myllärinä toimi Johan Tihlman. Myllylle tuli aikoinaan kylän ensimmäinen puhelin, samoin sähköt. 1950-luvun alussa yli satavuotias mylly purettiin ja tilalle rakennettiin nelikerroksinen vehnämylly. Maatilojen väheneminen armeijan tulon myötä vähensi myllyn käyttöä. 1960-luvulle tultaessa myllyn toiminta lakkasi kokonaan ja mylly on nykyään purettu.