Kirjallisuutta

Kouvolan seudun sotilashistoriaan liittyen:

Airio, Pentti – Viinikainen, Sakari: Etulinjassa itään ja länteen – Kouvolan seudun sotilashistoria 1400-luvulta 200-luvulle. Porvoo 2011.

Hamari, Risto – Miettinen Timo: – Kepsu, Saulo: Valkealan historia I. Lahti 1990.

Hurmerinta, Ilmari (toim.): Mannerheim-ristin ritarit. Ritarimatrikkeli 2006. Mannerheim-ristin Ritarien säätiö 2008.

Jägerskiöld, Stig: Ruotsinsalmi – Kustaa III:n meritaistelut, Otava 1999.

Korhonen, Martti – Vangonen, Galina: Suvorovin linja – Vanhan Suomen linnoitusketju. Painokotka 2009.

Niinikoski, Eero et al (toim): Kuusankosken kirja. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 34. Jyväskylä 1997.

Oksanen, Eeva-Liisa: Anjalan historia. Myllykoski 1981.

Oksanen, Eeva-Liisa: Elimäen historia. Anson Oy 1985.

Oksanen, Eeva-Liisa – Piilahti, Kari-Matti: Valkealan historia I. Pieksämäki 1990.

Oksanen, Eeva-Liisa – Piilahti, Kari-Matti: Valkealan historia II. Pieksämäki 1995.

Porvali, Seppo: Mannerheim-ristin ritarit. Jyväskylä 2003.

Paronen, Hannu – Toivonen Pentti (toim.): Kaakon Kuriiri. Kubvauksia Kaakkois-Suomen sotilaallisista vaiheista. Pohjois-Kymenlaakson Kadettipiiri 1992..

Paronen, Hannu et al (toim): Kymen kuriiri. Kuvauksia Kymenlaakson sotilaallisista vaiheista. Pohjois-Kymenlaakson Kadettipiiri 1984.

Talvi, Veikko: Kouvolan historia, I osa. Kouvola 1953.

Talvi, Veikko: Kouvolan historia, II osa. 1800-luvulta talvisodan syttymiseen. Kouvola 1984.

Toivonen, Pentti: Ilmapuolustuksen muistomerkit Kymenlaaksossa. 30.11.2010.

Wasastjerna, Rurik: Muutakin kuin rautatieristeys — Kouvolan keskustaajaman kaavoitus- ja rakennusperintö. 2011.