Kymen nousu 1899

Lat/lng: (60.84006,26.63622)

Vuosina 1898 ja 1899 Kymijoessa oli poikkeuksellisen voimakas tulva. Muuallakin Suomessa vedet olivat korkealla ja yleinen nimitys ”valarikon tulva” johtuu Nikolai II:n samanaikaisista sortotoimista.

Perimätiedon mukaan kirjoittajan mummon isä, Matti Nuuttila (myöhemmin Kuusela s.1870 k.1920) yhdessä naapurin miehen (Nuuttiloita, myöhempiä Vikmaneja) kanssa hakkasi kallioon merkinnän tulvan nostamasta korkeimmasta vedenpinnasta Purhonojassa. Kirjoitus on edelleen nähtävissä Ari Vikmanin maalla, loivasti kaltevassa, sileässä kalliopinnassa noin 10 metriä Purhonojan uomasta.

Teksti: Reino Hemmilä