Liikkalan koulu

Lat/lng: (60.699406,27.010551)

Kyläkokous koulun perustamisesta pidettiin Aholassa vuonna 1893 ja kuntakokous suostui pyyntöön rahoittaa koulun rakentamista 6000 markalla.  Vihkiäisjuhlaa vietettiin 27.9.1896. Oppilasmäärän kasvettua  arvioidusta, kunnalta jouduttiin pyytämään koulun laajennusta jo vuonna 1899.  Sortavalan maaseurakunnasta saatiin vuonna 1898 opettajaksi nuori, iloinen ja avomielinen opettaja Matti Räty, joka saman tien valloitti kyläläisten sydämet. Hänellä oli erinomaiset laulunlahjat, kaunis ääni ja kehittynyt korva. Sippolan raittiusseuran kuoro eli silloin loistokauttaan ja Matti toimi sen solistina. Liikkalassakin hän aloitti lauluhommat, mutta äkkinäinen kuolema katkaisi kaiken, Matti Räty kuoli tuberkuloosiin syksyllä 1901 vain 29-vuotiaana. Niin suuri oli kylän suru, että kyläläiset lupasivat pystyttää kiven hänen haudalleen. Liikkalan koulussa vaikutti monta merkittävää opettajaa, kuten  Vilho Johannes Häkli (1902 – 1948),  Martti Elo (1848 – 1957),  Pentti Ukkola ja  Aulikki Ukkola sekä heidän tyttärenä Leena Ukkola ja Timo Trygg. Kaikki opettajat ovat jatkaneet Rädyn musiikillista perinnettä. Liikkalan koulun opetuksen arvopohjaan kuuluivat kotiseutu ja suomalaisuus, hyvä käytös, tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen, valmius yhteistyöhön ja tiedon hankintaan sekä tasapainoinen ja elämänmyönteinen ihminen. Liikkalan koulun toiminta lakkasi vuonna 2008. Nykyisin koulurakennukset ovat yksityisen omistajan käytössä.