Liikkalan linnoitus / vallit

Lat/lng: (60.704737,27.004984)

liikkalan linnoitus

Liikkalan kylässä yhdistyy neljä eri tietä; Anjalasta, Haminasta, Kouvolasta ja Kaipiaisista.  Jo Hattujen sodan (1741–1743) aikaan venäläiset olivat perustaneet alueelle sotilasleirin, jolta ajalta lienevät vanhimmat linnoitusrakennelmatkin. Kustaan sodan aikana ajatus kylän linnoittamisesta vahvistui, kun ruotsalaiset joukot pyrkivät Liikkalan kylän läpi Anjalasta tulevaa tietä pitkin kohti Haminaa.

Vuonna 1790 alettiin rakentaa vallituksia Summanjoen ja Haminaan johtavan tien äärelle. Liikkalan vallit rakennettiin Haminan linnoituksen etuvartioksi. Hamina sijaitsi ainoastaan 16 kilometrin päässä, joten sieltä saatiin nopeasti vahvistuksia.   Itse linnake koostui kahdesta varustuksesta, jotka yhdysvalli sitoi toisiinsa. Päävarustus oli nelisakarainen umpivarustus, jonka kaikki sivustat tehtiin maavalleista. Sivuvarustuksen tykkien oli tarkoitus estää vihollisen pääsy Summanjoen sillalle. Varuskunnan koko lienee vaihdellut suurpolitiikan suhdanteiden mukaan. Vuonna 1792 kaavailtiin, että linnakkeessa tulisi olemaan 30 tykkiä, 50 tykkimiestä ja kaksi jalkaväkikomppaniaa (n. 170 miestä). Vuonna 1809 Venäjän ja Ruotsin välisen rajan siirryttyä Tornionjokeen, rakennelmat menettivät merkityksensä.

Kuva: Päivi Tommola