Lyöttilän linnoitteet

Lat/lng: (60.952192,26.460306)

Vuosina 1915–1917 rakennettiin Mäntyharjusta, Jaalan, Elimäen ja Sippolan kautta Kotkaan ulottuva Kymijoen länsipuolinen linnoitushyöhyke. Lyöttilässä on kaivettu esiin osa linnoitteista ja kunnostettu.

Linnoitteilla on puolustettu Savon rataa, Kouvola – Kotka rataa sekä Kouvolan tärkeää rautatieristeystä ja varuskunta-aluetta. Samalla ne ovat valvoneet Salpausselän harjua pitkin kulkevaa maantietä ja rautatietä. Linnoitusvyöhyke on sijoitettu pohjois–etelä – suuntaisista radoista n. 8 – 12 km länteen.

Lyöttilän kylässä on kahden kilometrin pituisella alueella taistelu- ja yhdyshautoja, pesäkkeitä ja keskeneräisiä korsuja. Lyöttiläläinen maanviljelijä Esa Anttas on kunnostanut 200 metriä näitä linnoituksia ja viitoittanut linnoitteilla kiertävän polun.