Mannerheim-ristin ritari Aarne Blick

Blick_11.tif

Kenraaliluutnantti yleisesikuntaupseeri Aarne Blick on ritari 11 päivämäärällä 14.9.1941. Blickin oma-aloitteellisuus ja peräänantamaton päättäväisyys näkyi hänen johtamiensa joukkojen kunniakkaissa sotatoimissa. Esimerkillään hän juurruttin myös alijohtajiinsa samankaltaisen sitkeän tahtonsa, tarmonsa ja henkilökohtaisen urhoollisuutensa.

Lähde: Hurmerinta Ilmari (toim.) Mannerheim-ristin ritarit. Ritarimatrikkeli 2004.