Tuohikotin koulu

Lat/lng: (61.089923,27.058626)

Tuohikotin vanhassa kievarissa pidetyssä kokouksessa 14.7.1896 päätettiin perustaa kansakoulu sopivaan paikkaan Tuohikotin kyläss. Koulun oli määrä aloittaa toimintansa 1.9.1897. Erkki ja Anna Kaupiselta ostettiin Mikkolan talosta koululle tontti 100 mk:n hinnasta.  Rakennusta varten hirsiä, savea, hietaa ja sammalia toivat koulupiiriläiset veroäyriensä mukaan. Varsinainen koulutyö aloitettiin lokakuun 4 päivänä 1897. Suurin osa oppilaista oli tuohikottilaisia, mutta paljon oli oppilaita myös Inkerilästä, Kääpälästä, Hevosojalta, Pihlajasaaresta ja Anttilasta.  Kouluun ilmoittautui tuolloin 50 oppilasta. Kesäkuun 2. päivänä 1899 annettiin koulusta ensimmäinen päästötodistus, jonka sai Heleena Laatu Kääpälästä. Oppivelvollisuuden myötä 1921 tulivat alakoulu ja kurssimuotoinen jatko-opetus. Alakoulu joutui toimimaan lähes 30 vuotta vuokratiloissa. Lisäksi oli ns. kiertävä alakoulu, joka toimi kahdessa eri kylässä vuorovuosin. Vuoteen 1948 saakka kansakoulua käytiin kuusi vuotta ja jatko-opetusta oli kaksi vuotta. Tästä alkaen kansakoulu muuttui 7 -vuotiseksi ja jatko-opetus 1 –vuotiseksi. Koulu muuttui kuusivuotiseksi jälleen v. 1966, kun kansalaiskoulusta tuli 2-vuotinen.

Tuohikotin koulun tilat olivat riittämättömät. Uutta koulua alettiin rakentaa 8.9.1952 ja vanhaa alettiin kunnostaa, jotta saatiin riittävät tilat koululle.  Ensimmäinen kouluvuosi oli 1953. Tuohikotin koulu edustaa mielenkiintoista uudempaa koulusuunnittelua (Maaseudun keskusrakennustoimisto, arkkitehti Poku Salo). Pian uuden koulun rakentamisen jälkeen 14.5.1955 vanha koulu paloi. Palokunta oli sammuttamassa, mutta vesi loppui kesken. Vanha koulu sijaitsi nykyisen jääkiekkokaukalon kohdilla. Koulutoiminta lakkasi Tuohikotissa kokonaan vuonna 2012.