Tuohikotin taistelu – Punaisten hauta

Lat/lng: (61.091589,27.064215)

punaisten hauta

Toinen muistomerkki Tuohikotin taistelusta on ns. ”Punaisten hauta” kylän urheilukentän pohjoispuolella Nykyisen Kilpapolun päässä. Muistokivessä on teksti: ”Vakaumuksensa puolesta henkensä menettäneet”. Kiven pystyttivät Kuusankosken ja/tai Voikkaan työväenyhdistykset (vast.). Kivi räjäytettiin pian pystyttämisen jälkeen ja tänä päivänä kivestä on jäljellä vain osa. Muistomerkki sijaitsee avaran suon laidalla itse taistelupaikan läheisyydessä.

Itse taistelu tapahtui klo 10-15. ”Valkoiset” hyökkäsivät neljä komppaniaa rinnakkain Savitaipaleen ja Mäntyharjun teiden suunnassa sekä pohjoisesta Vaarsuon yli. ”Punaiset” olivat hyvissä puolustusasemissa Pienen Salpausselän rinteillä. Taistelussa ”valkoisten” menetykset olivat kaatuneita 31 ja punaisten tappiot kaatuneina 33 miestä.

Valkoisten hyökkäys tapahtui vastoin rintamakomentajan määräystä. Taistelulla ei ollut ratkaisevaa vaikutusta sotatoimiin, koska ”punaisten” vastarinta oli jo muutenkin laaja-alaisesti murtumassa.

Kuva: Valkealan kulttuurikohteet.