Tuohikotin varuskunta

Lat/lng: (61.089769,27.068787)

tuohikotin kasarmit

Tuohikottiin perustettiin venäläisen sotaväen varuskunta-alue 1780 – 1790-luvuilla. Sisempää Salpausselkää vievä tie Jaalasta Tuohikotin kautta kohti Lappeenrantaa tie tahdottiin saada valvonnan alle. Varuskunta sijaitsi Tuohikotin taajaman itäpuolella, nykyisen valtatie 15:n ja Rauhalantien välissä tasaisella, mäntymetsää kasvavalla alueella.

Kasarmeissa käytettiin samoja piirustuksia kuin Liikkalaan rakennetuissa kasarmeissa. Kasarmialue muodostui useammasta miehistöparakista ja upseerien asuinrakennuksista. Lisäksi kokonaisuuteen kuului talleja, pajoja sekä savenottopaikka tiilenvalmistusta varten. Perimätiedon mukaan varuskunnan hautapaikkana toimi Haudankangas, josta tiedetään löytyneen ihmisluita. Kummassakaan paikassa ei ollut vakinaista vartiota, vaan ne toimivat liikkuvien sotilasjoukkojen majoitustiloina. Venäläiseen varusväkeen liittyy myös tarina, että kiinnostus kananhoitoon ja kananmunien myymiseen alkoi levitä Valkealaan juuri ostohaluisten sotilaiden vaikutuksesta.

Tuohikotin varuskunta oli tarkoitettu pataljoonan suuruiselle osastolle. Tuohikotin varuskunta lakkautettiin pian Suomen sodan (1808–1809) jälkeen tarpeettomana. Kasarmialue purettiin 1860, jolloin jäljellä olleet rakennukset myytiin paikkakuntalaisille.

Kohteessa on edelleen rakennusten perustusten jäännöksiä sekä useita kuoppia.  Paikalle on sijoitettu opastaulu.