Valkealan kirkonkylä

Lat/lng: (60.939605,26.797357)

Naitinkolkka

Valkealan kirkonkylä on saanut alkunsa jo tammikuun 8 päivänä 1631. Aikaisempaa tietoutta kylän olemassaolosta on jo 1400 luvulta. Syntymiseen vaikutti pitkälti kirkon saaminen alueelle (Massinkangas), minkä ympärille kylä alkoi muodostua. Kirkonkylä on Valkealan suurin taajama. Kylän alueella ovat sotineet niin ruotsalaiset kun venäläisetkin. Valkealan kirkonkylän asutus on muodostunut 1600-luvulta  alkaen Valkealan kartanon ja pappilan ympärille. Kirkonkylää ovat asustaneet torparit ja  käsityöläiset. Vanha asutus ja rakennukset ovat väistyneet nopeasti 1970-luvulle tultaessa. Muutamia rakennuksia ja maamerkkejä on vielä kertomassa menneestä ja muutoksesta.

Kustaa III tie halkoo kirkonkylää. Nimensä katu on saanut  Ruotsin hallitsijan mukaan. Pääväylän molemmin puolin sijoittuvat  entinen kunnanvirasto, kirjasto, koulut ja monet liikkeet liikkeet.  Tie noudattelee vanhaa linjausta ja alkupäässä kirkon pohjoispuolella olleessa tienmutkassa on aikanaan ollut niin sanottu Naitinkolkka, jossa nuoret ovat sunnuntaisin kirkkomatkalla tavanneet ja vanhempien silmäin alla sopivaa puolisoa etsineet. Useimmiten vanhemmat suorittivat puolisonvalinnan, ja nuorten tuli nöyrästi tyytyä tähän päätökseen. Vanhemmilla oli apuna ns. ”höpötysmies” ja naispuolinen puhemies ”kaaso”. Kun asiat oli sovittu, nuoret tapasivat toisensa Naitinkolkalla ehkä ensimmäistä kertaa. Nuoret ostivat kaupustelijoilta pullat ja vetäytyivät sen jälkeen tutustumaan toisiinsa Harjunmäen rinteille. Naitinkolkan suhteet eivät vakuuttelujen mukaan juuri epäonnistuneet.”